Už 20 rokov sme tu pre Vás. Oslávte s nami naše výročie so zaujímavými akciami.


Jazykové úrovne

Naša jazyková škola organizuje jazykové kurzy v ktorých poslucháči sa majú možnosť pripraviť pre rozličné úrovne skúšok. Dole sú uvedené kurzy našej jazykovej školy.

The Boyd School Počet hodín
A1 ELEMENTARY 100 HOD
A2 PRE-INTERMEDIATE 100 – 200 HOD
B1 INTERMEDIATE 200 – 450 HOD
B2 UPPER INTERMEDIATE 450 – 700 HOD
C1 ADVANCED 700 – 1000 HOD
C2 PROFICIENCY 1000 – 1200 HOD

A2 – Prvý stupeň pre študentov, ktorí sa začínajú učiť po anglicky. Dosiahnutie tejto úrovne predchádza približne 180 až 200 hodín štúdia.

B1 – Skúška pre mierne pokročilých, ktorá testuje vedomosti potrebné na zvládnutie rozličných spoločenských a pracovných situácií v anglicky hovoriacom prostredí.

B2 – Najpopulárnejšia skúška u nás aj v zahraničí so širokým uplatnením v školstve i v praxi, určená stredne pokročilým študentom angličtiny. Doba prípravy si vyžaduje približne 500-600 hodín.

C1 – Označuje vysokú úroveň ovládania angličtiny (približne 700-800 hodín). Je vhodná pre tých, ktorí využívajú anglický jazyk na študijné alebo profesionálne účely. Dosiahnutie stupňa C1 je jedným z predpokladov pri zápise na univerzity vo Veľkej Británii a iných anglicky hovoriacich krajinách.

C2 – Najvyšší stupeň všeobecnej angličtiny, kde sa predpokladá ovládanie jazyka na úrovni ľudí, ktorých rodným jazykom je angličtina. Hodinová dotácia je individuálna, približne 1000 – 1200 hodín.

S nami vám bude každý rozumieť