Už 20 rokov sme tu pre Vás. Oslávte s nami naše výročie so zaujímavými akciami.


Predbežný plán víkendového jazykového programu
pre malé skupiny

Naša ponuka je na výuku a zdokonalenie sa v anglickom jazyku vo víkendovom čase (sobota), prípadne inom, podľa požiadavky poslucháčov. Výuka je v priestoroch našich učební ul. Nová č. 5 (centrum) v Prievidzi.

Štandardnú výuku prevádzame polointenzívne v skupinových kurzoch v čase od 15.00 – 18.00 hod a tiež individuálnou formou. Vyučujeme aj vo firmách v časoch podľa zmluvnej dohody.

Charakteristika výuky:

  • blok 1: kontrola úlohy a slovnej zásoby, gramatika + gramatické cvičenia
  • blok 2: čítanie a technika čítania + nová slovná zásoba
  • blok 3: počúvanie a technika počúvania + porozumenie textu, konverzácia
  • blok 4: konverzácia
  • jednotlivá výuka bude vedená v dvojhodinových blokoch 1+2 a 3+4 (2x2x45min)
  • celkový možný počet hodín na jednotlivý deň – 4 vyuč. hodiny, počet jednotlivých hodín môže byť upravený podľa dohody
  • hodiny budú v slovenskom a anglickom jazyku, konverzácie len v anglickom jazyku (so zahraničným lektorom "native speaker")
  • pre frekventanta kurzu sa pripravia špeciálne skriptá s vopred prekonzultovanými témami a okruhami blízke jeho prostrediu, alebo sa dohodne literatúra z ktorej sa bude učiť
  • program je predbežne plánovaný na obdobie dvoch týždňov
  • program sa dá upraviť pre požiadavky klienta na iné dni príp. iný počet dní a taktiež iný počet hodín na jednotlivé dni

Predbežný plán individuálneho jazykového programu

9.00 – 9.45 - blok 1
9.45 – 10.30 - blok 2
10.30 – 10.40 - prestávka
10.40 – 11.25 - blok 3
11.25 – 12.10 - blok 4

Cenovú kalkulácia individuálneho a skupinového jazykového programu predložíme pri osobnom jednaní.
Záujem prosím ohlásiť na vedenie spoločnosti Nová 5, v čase od 9.00 – 15.30 hod.

On-line test Objednávka

Objednávka kurzu
Víkendový jazykový program anglického jazyka

Kontakné údajeS nami vám bude každý rozumieť