Už 20 rokov sme tu pre Vás. Oslávte s nami naše výročie so zaujímavými akciami.


O spoločnosti

Prvoradým cieľom Jazykovej školy The Boyd School je poskytovať kvalitné, odborné a progresívne jazykové vzdelávanie v anglickom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku tímom kvalifikovaných lektorov. Snahou je ponúknuť všeobecné jazykové kurzy určené pre rôzne vedomostné úrovne jazyka, ako aj rôzne špecializačné kurzy zamerané na konkrétnu jazykovú alebo profesijnú oblasť.

Snahou Jazykovej školy The Boyd School je klásť dôraz na kvalitu vzdelávacieho procesu, individuálny prístup k študentovi a skupine, čo je umožnené malými študijnými skupinami, použitím kvalitnej a vysoko aktuálnej jazykovej literatúry z významných vydavateľstiev (Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Macmillan, Penguin), ako aj audiovizuálnych či v súčasnosti interaktívnych pomôcok. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj interné materiály vypracované našimi pedagógmi.<

Veľký dôraz kladieme prirodzene na kvalitu našich pedagógov, ktorí majú odborné a osobnostné predpoklady na to, aby našim študentom a klientom mohli poskytnúť čo najlepší a najvhodnejší systém a metodiku výučby vhodnú pre daný typ kurzu alebo profil študenta. Naši lektori majú vzdelanie s požadovanou odbornou kvalifikáciou so špecializáciou na požadovaný jazyk z pedagogickej alebo filozofickej fakulty a prax vo výučbe cudzích jazykov.

Systém a organizácia vzdelávacej činnosti

Jazykové kurzy The Boyd School sú organizované ako polointenzívne jazykové kurzy v rozsahu dvakrát do týždňa po dve vyučovacie hodiny (2x45 min.). Ucelený blok v rozsahu 70 vyučovacích hodín tvorí jeden semester, ktorého dĺžka je spravidla šesť mesiacov (24 týždňov).

Konverzačné kurzy sú v rozsahu 60 vyučovacích hodín dvakrát do týždňa. Výučba je aj so zahraničným lektorom.

Firemné kurzy prevažne v anglickom a nemeckom jazyku sú priamo v priestoroch objednávateľa v čase podľa požiadavky zamestnávateľa. Lektori dodržujú termíny výučby upravené podľa pracovných podmienok poslucháčov.

S nami vám bude každý rozumieť