Už 20 rokov sme tu pre Vás. Oslávte s nami naše výročie so zaujímavými akciami.


On-line test
Anglický jazyk

A. Translation:

Nasledovné otázky preložte do slovenského jazyka najlepšie ako viete.

B. Vocabulary:

Slovak – English /preložte slovíčka do anglického jazyka/

C. Understanding:

YES/NO QUIZ /odpovedzte na otázky podľa správnosti – obsahovej YES alebo NO/
UPOZORNENIE: Na otázky odpovedajte len vtedy, keď ste si istí správnou odpoveďou. Za každú nesprávnu odpoveď sa z celkového počtu odráta mínus jeden bod!

D. Grammar

tenses /doplňte vety slovesom v správnom tvare/

D. Grammar

irregular verbs /doplňte všetky tri tvary nepravidelných slovies/

D. Grammar

prepositions /vyberte správnu predložku/

S nami vám bude každý rozumieť