Už 20 rokov sme tu pre Vás. Oslávte s nami naše výročie so zaujímavými akciami.


Všeobecné podmienky pre účasť na firemných jazykových kurzoch The Boyd School

1. Podmienky realizácie jazykového vzdelávania medzi firmou - objednávateľom sú stanovené podľa špecifík a individuálnych požiadaviek klienta s ohľadom na vzdelávacie potreby, druh a obsahovú náplň kurzu, počet účastníkov v kurzoch, čas výučby a lokalizáciu výučby.

2. Na základe dohodnutých podmienok je medzi objednávateľom a jazykovou školou uzavretá Zmluva na realizáciu individuálnych a skupinových kurzov anglického jazyka.

3. Na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a lektorom sa určí deň, čas a týždňová výmera realizovanej výučby. Na základe stanoveného výučbového a fakturačného cyklu sa podľa plánovaného počtu hodín vystaví pre objednávateľa zálohová faktúra. Vyučovacia hodina je v dĺžke 45 minút, pričom spravidla je realizovaná formou 2 za sebou nasledujúcich vyučovacích hodín pre jedno stretnutie (90 min.). Minimálny objem výuky pri jednej objednávke je 10 vyučovacích hodín.

4. Kurz je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
- bezhotovostným bankovým prevodom prostredníctvom príkazu na úhradu vo Vašej banke na účet spoločnosti Sense s.r.o.
- hotovostným vkladom priamo v kancelárii spoločnosti Sense s.r.o.

5. V cene kurzu nie sú zahrnuté učebné materiály.

6. V prípade neúčasti alebo zrušenia účasti na vyučovacej hodine v termíne kratšom ako 24 hodín pred plánovaním začiatkom vyučovacej hodiny nevzniká nárok na náhradný termín. V prípade plánovanej zaneprázdenosti účastníka v čase konania hodiny v termíne dlhšom ako 24 hodín pred plánovaním začiatkom vyučovacej hodiny je možné na základe vzájomnej dohody s lektorom stanoviť náhradný čas výučby.

7. Podmienkou pre získanie certifikátu akreditovaných kurzov Ministerstva školstva SR a The Boyd School je účasť na výučbe v rozsahu min. 70% vyučovacích hodín a úspešné vykonanie záverečného testu v rozsahu min. 70% bodového hodnotenia testu.

S nami vám bude každý rozumieť