Už 20 rokov sme tu pre Vás. Oslávte s nami naše výročie so zaujímavými akciami.


Prípravné centrum skúšok CAMBRIDGE ENGLISH:

 • Young Learners
 • First for Schools
 • First(FCE)
 • Advanced(CAE)
 • Business Certificates

Novinky

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy otvárame celoročne podľa záujmu

INDIVIDUÁLNE HODINY

príprava na maturitu a prijímacie pohovory


Pre maturantov a žiakov, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na bilingválne gymnázia ponúkame krátke prípravné kurzy 20 hodín: 80 eur pre tri osoby.

zápis do kurzov od 5.9.2019

Letné štartovacie kurzy

Aj cez letné prázdniny ponúkamejazykové  kurzy:  20 hodinové  štartovacie kurzy anglického, francúzskeho, nemeckého a  španielského jazyka  pre tri osoby, cena 80,-

  Jazykové kurzy

  Interaktívne vyučovanie modernou technológiou s využitím internetu. Detské jazykové kurzy, celotýždňové alebo víkendové jazykové kurzy pre managerov, jazykové kurzy pre dospelých (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk ...), konverzačné a maturitné kurzy.

  Viac informácií

  Preklady

  Zaistíme preklady a korektúry vo viac než 20 jazykoch (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk …)
  Zabezpečujeme odborné preklady, korektúry rodeným hovorcom, štylistickú a gramatickú korektúru textu, expresné preklady, preklady so súdnym overením

  Viac informácií

  Tlmočenie

  Ponúkame simultánne tlmočenie, konzekutívne (konferenčné) tlmočenie, súdne tlmočenie, tlmočenie po telefóne, tlmočenie s výjazdom, poskytnutie audio/video záznamu

  Viac informácií
  S nami vám bude každý rozumieť