Už 20 rokov sme tu pre Vás. Oslávte s nami naše výročie so zaujímavými akciami.


Tlmočenie

Ponúkame tieto druhy tlmočenia:

  • simultánne – tlmočník hovorí zároveň s rečníkom
  • konzekutívne – tlmočník následne prekladá jednotlivé úseky reči
  • súdne – tlmočník je zaregistrovaný na príslušnom krajskom súde SR a má pre túto činnosť udelené oprávnenie
  • tlmočenie po telefóne
  • tlmočenie s výjazdom
  • poskytnutie audio/video záznamu

Simultánne (konferenčné) tlmočenie

Prejav rečníka sa tlmočí súbežne a doslovne. Využíva sa predovšetkým v prípade medzinárodných konferencií, kongresov a seminárov.

Tento druh tlmočenia si vyžaduje tlmočnícku techniku, ktorú pre Vás radi zaistíme. Pripravíme zázemie konferenčného sálu pre prenos signálu, mikrofóny pre konferenčný systém, účastnícke prijímače a tlmočnícku kabínu s jej vybavením.

Konzekutívne tlmočenie

Pri konzekutívnom tlmočení hovorí rečník v kratších úsekoch a tlmočník ich následne preloží do cudzieho jazyka. Tento druh tlmočenia sa najčastejšie využíva pri obchodných rokovaniach, školeniach alebo pri telefonickom hovore.

Súdne tlmočenie

Je interpretované tlmočníkom, ktorý je zaregistrovaný na príslušnom krajskom súde SR a má pre túto činnosť udelené oprávnenie. Súdne tlmočenie je vyžadované v prípade úradne dokladovaných úkonov, akými sú napr. svadba, pojednávanie súdu či notárske náležitosti.

S nami vám bude každý rozumieť