Už 20 rokov sme tu pre Vás. Oslávte s nami naše výročie so zaujímavými akciami.


Kurz všeobecnej angličtiny - úroveň vyššie pokročilí – B2 - C1
General English Course – Upper-Intermediate - B2 - C1

Akreditácia:

Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Profil kurzu:

Kurz je určený všetkým záujemcom s pokročilou úrovňou znalosti jazyka, pričom jeho cieľom je aktívnou formou rozvíjať jazykové zručnosti v rôznych komunikačných situáciách. Dôraz je kladený najmä na rozvíjanie produktívnych schopností, t.j. ústny a písomný prejav.

Lektor:

slovenský lektor

Študijný materiál:

Sarah Cunningham, Peter Moor – Upper-Intermediate, Classbook, Longman, 2005

Počet vyučovacích hodín:

 

140 hod.

Počet semestrov:

2

Dĺžka kurzu:

2 x 24 týždňov

Dynamický kurz anglického jazyka pre praktické využitie v každodennom živote.

Cutting Edge je intenzívny viac-úrovňový kurz všeobecnej angličtiny pre všetkých, ktorí majú záujem o rýchle a efektívne osvojenie si jazykových zručností.

Sylaby boli vytvorené s ohľadom na priority intenzívnej krátkodobej výuky. Dôraz je kladený najmä na rozvíjanie plynulého verbálneho prejavu, ako aj na zvládnutie kľúčových oblastí anglickej gramatiky a rozširovanie slovnej zásoby v rôznych komunikačných situáciách.

Štýl kurzu je dynamický. Texty určené pre posluch a čítanie sú krátke a produktívne. Kurz zahrňuje aktivity zamerané na cielený verbálny prejav, techniky rýchleho učenia, techniky zamerané na rozvoj pamäťových schopností a časovo limitované zadania imitujúce reálnu komunikačnú situáciu.

Každá lekcia má jasne stanovené ciele, ktoré majú študentov motivovať k učeniu a zároveň im majú poskytnúť predstavu o zvládnutom učive.

Dôraz je kladený na reálnu angličtinu používanú v každodennom živote ľudí v anglicky hovoriacich krajinách. V pravidelných sekciách každej lekcie sa precvičuje funkčný a situačný jazyk, študenti sa oboznamujú s charakteristikami hovorovej angličtiny, rozvíjajú komunikačné zručnosti a rozširujú svoju slovnú zásobu aj o idiomatické výrazy.

Kurz poskytuje širokú škálu zaujímavých tém.

Každá jazyková úroveň kurzu umožňuje ucelenú formu štúdia, zároveň však štruktúra učebnice umožňuje prácu s lekciami v ľubovoľnom poradí podľa potreby.

On-line test Objednávka

Objednávka kurzu
General English Course – Upper-Intermediate

Kontakné údajeS nami vám bude každý rozumieť